Bli medlem

Välkommen som medlem!

För 200 kr för enskild / 300 kr för par med samma adress får du inbjudningar till föreläsningar, vandringar, resor en eller flera dagar, specialerbjudanden.

Dessutom får du rabatt på bokköp i flera boklådor* samt från Soleka förlag.

Studerande upp till 25 år betalar 100 kr i årsavgift.

Kolla vad som är på gång under Kommande aktiviteter och vad vi tidigare gjort under Historik.

Betala till vårt pg 110959-4 så kommer medlemskort med posten eller lämnas vid nästa aktivitet.

 

Vill du veta mer? Ring klubbmästaren Inger Olsson,

tel 073-1576999. Eller skicka mail till

ordf@litteraturensvanner.se

* I Malmö:

Bokvalet, Fridhemstorget, Limhamns Bokhandel, Elenbogens Antikvariat, Helmfeltsgatan samt

Nils Asp Bok- och Pappers-handel, Toppengallerian i Höllviken

STYRELSE:

 

Kaeth Gardestedt, ordförande, vald t.o.m 2017, ordf sedan 2005

ordf@litteraturensvanner.se,

 

Olle Fridberg, vice ordförande, vald t o m 2017, ledamot sedan 2013

olle.fridberg@gmail.com

 

Karin Lavesson kassör, vald t o m 2018, kassör 2012-2014

karin.lavesson@gmail.com

 

Anita Ericsson, sekreterare, vald t o m 2018, ledamot sedan 2015

anieri2016@gmail.com

 

Inger Asker, ledamot, vald t o m 2017, nyval

askeringer@gmail.com,

 

Inger Olsson, Klubbmästare, vald t o m 2018, ledamot 2005- 2015

anmalan@litteraturensvanner.se

 

Revisor:

Stenolof Engdahl

 

Revisorssuppleant:

Leif Persson

Litteraturens Vänner i Skåne. E-post info@litteraturensvanner.se

Adress: Box 5259, 200 72 Malmö. Telefon klubbmästare: 073-1576999

Org.nr 845002-4057 Plusgiro 110959-4

Webbansvarig: Kaeth Gardestedt©