Fredagen 10 februari 2023

Lars Micael Adrian: 

Christina Piper

Sveriges rikaste och

mäktigaste quinna

på 1700-talet

Lars Michael Adrian är en av åtta guider i den 2016 bildade Kulturföreningen Christinas Wänner, som har som syfte att hålla minnet av Christina Piper och hennes Christinehof levande.
Adrian berättade om den mäktiga och inflytelserika Christina Piper (1673 - 1752) och hennes tid i Stockholm och Skåne.

17 år gammal blev hon av ekonomiska skäl gift med sin 47-årige ingifte farbror greve Carl Piper.

Denne hade som statssekreterare stort inflytande på kungen, den unge Karl XII. Piper deltog i det stora nordiska kriget, blev tillfångatagen i slaget vid Poltava 1709 och bortförd till Ryssland. Christina blev krigsänka, mor till 8 barn varav 5 överlevde.
Carl Piper hade efterlämnat en fullmakt som innebar att Christina skulle förvalta hans stora förmögenhet, däribland tio egendomar i Skåne, dit hon nu flyttade. Hon visade sig vara en smart och närig affärskvinna, "en dåtidens Ingvar Kamprad", enligt Adrian.

Christina tog bl.a. reda på skuldsatta egendomar och förvärvade dem. Hon köpte in sig i Skånes då största industri, alunbruket i Andrarum, och blev ensamägare i företaget 1725. Det hade vid den tiden 900 anställda (jämfört med invånarantalet i Malmö, 5000).
Christina Piper styrde byn med järnhand, hade eget myntverk och betalade arbetarna i brukets egen valuta, tvang dem att handla i hennes butik, hade ensamrätt till den omgivande skogen o.s.v.
Christina Piper lät bygga Christinehofs slott åren kring 1740 men hade det själv mest som övernattningshus på sina många resor i trakten. Hon ägde flera slott i Skåne, bland dem Krågeholm, Björnstorp och Högestad.

Adrian avslutade sitt intressanta och lättsamma föredrag med att visa ett bildspel med interiörer och exteriörer

från slottet, kommenterade innehållet

och svarade på frågor.

Han avtackades med ett bokpaket, vin och varma applåder.


Referat: Olle Fridberg

Foton: Lars Micael Adrian, Leif Gardestedt och TageZeberg

Före föredraget serverade krögaren Mikael Nilsson, oss för sista gången på Annebergsgården, paradrätten dansk fläskstek. Kaeth tackade honom och hans personal för tre års gott samarbete. Han tilldelades et inramat diplom och tre flaskor vin. Medlemmen Ingegerd Håkansson hyllade honom spontant med en sång, och alla applåderade varmt.