"Vatten är ett farligt gift, vilket omger Visby stift!"


Eftersom restaurangen på Annebergsgården för närvarande är stängd hade Kaeth bokat plats för oss på hotell Temperance. Efter måltiden gick vi till en konferenslokal för att lyssna på ett kåseri av ordföranden för Fakirensällskapet, Fredrik Tersmeden, arkivarie vid bl. a. Landsarkivet i Lund, universitetet och AF:s arkiv. Tersmeden är också en känd Lundaprofil, spexare och karnevalist.
Tersmeden inledde med att säga att han ända

sedan ungdomsåren varit intresserad av Falstaff,

fakir och skrev skoluppsatser i Fakirens stil. 

Nu läste han upp avsnitt ur Fakirens böcker, bl.a. en solodialog ur "Den uppriktige portugalesen", "Tyska språket och filosofin" och "ABC".

Därefter övergick Tersmeden till att berätta om författaren bakom pseudonymen Falstaff, fakir. Han hette Axel Wallengren och föddes i Lund 1865.

Fadern Mårten Svensson, bondson, kom att få många offentliga uppdrag i Lund. Modern Olivia Wallengren var prästdotter. Hon avled i tuberkulos, bara 37 år gammal. När fadern gifte om sig antog Axel och syskonen efternamnet Wallengren.
Axel Wallengren tog studenten på Katedralskolan i Lund 1883, började studera vid universitetet och avlade en fil. kand. examen. Han var språkbegåvad men avskydde matematik. Fadern ville att han skulle bli jurist, så Axel påbörjade studier vid den juridiska fakulteten. Men han tröttnade och började alltmer engagera sig i studentlivet, skrev spex och medverkade i flera karnevaler (de hölls då vartannat år).

Efter en studieresa i Europa bodde han våren 1887 i Paris. Han skrev alltmer och blev publicerad i olika skämttidningar och i dagspressen. Bl.a. blev han vän med Albert Engström och skrev i Söndags-Nisse.

Tre humorböcker utgavs med titlarna "Enhvar sin egen professor", "Enhvar sin egen gentleman" och "Lyckans lexikon".
Men han ville också bli en seriöst syftande författare. Som journalist skrev han bl.a. för Aftonbladet och blev tidningens korrespondent i Berlin. Där drabbades han av tuberkulos, samma sjukdom som hans mor lidit av. Han avled i Berlin 1896, bara 31 år gammal.
I en text i Söndags-Nisse, "Huru jag blev fakir", berättade Wallengren om hur han antog pseudonymen, sitt alter ego.

Falstaff, fakir, är en av Sveriges riktigt rappa komiker, enligt Tersmeden. Ordvrängerierna och tokigheterna i hans texter kom att påverka senare tiders Hans Alfredson och Povel Ramel. "Få humorister får in så mycket roligt med så få ord", avslutade Tersmeden sitt kåseri.
Fredrik Tersmeden avtackades med ett bokpaket och varma applåder.

Referat: Olle Fridberg

Tisdagen den 28 februari 2023:  Fredrik Tersmeden: Falstaff, fakir