REGLER FÖR AVBESTÄLLNING AV AKTIVITETER:


Våra aktiviteter sker till självkostnadspris. Styrelsen har därför tagit följande beslut:

– Avanmälan senast fyra dagar före aktivitet annars debiteras måltidsavgift.

– Den som anmält sig till aktivitet men uteblir debiteras avgift.


Vid resor gäller speciella regler eftersom vi då är beroende av inbokningar hos olika aktörer.

– Om avbeställning sker 30 dagar före avresan återbetalas resekostnaden med avdrag

för en expeditionsavgift på 200 kr per person.

– Om avbeställning sker 14 dagar före avresan återbetalas 50 % minus exp.avgift.

– Vid senare avbeställning sker ingen återbetalning.

– Om någon annan person kan ersätta den som får förhinder, utgår endast exp.avgiften.


– Vid avbeställning av endagsutflykt senare än 14 dagar före utflykten görs ett administrationsavdrag på 50 kr från den erlagda avgiften.

– Sker avbeställning två dagar före avresan eller senare betalar resenären hela resans pris om ingen annan står på väntelista och ersätter den som får förhinder.