Rikard Smitt: 

Bland sjörövare och direktörer -

en rundvandring på Fridhem.

Onsdagen den 5 oktober 2016

När Rikard Smitt gästade vår förening för ett par år sedan berättade han om sin bok "Malmöföretagen förr och nu". När han nu återkom var ämnet för hans föredrag den del av Malmö som ligger utmed Öresund och där många kända Malmöbor byggt sina praktfulla villor, Fridhem.

Han inledde med en återblick på Malmös tidiga historia. På 1400- och 1500-talen var Malmö en av Nordens mest betydande städer tack vare sillfisket och Hansans inflytande. Men befolkningstalet minskade sedan till följd av hård beskattning från olika håll. Folk lämnade staden. De som blev kvar livnärde sig till stor del på jordbruk. Borgarna bodde innanför kanalen, lantarbetarna utanför.


Med familjerna Suell och Kockum m.fl. etablerades lönsamma industrier av olika slag, och befolkningen växte igen. De sanitära förhållandena med smuts och dålig luft inne i stadskärnan fick de förmögna att se sig om efter bättre ställen att bo på, åtminstone på sommaren. Man började stycka upp åkermarken längs sundet till stora tomter och byggde sommarställen. Med den tidens färdmedel, häst och vagn, tog det lång tid att komma dit, men med järnväg ("Sillabanan"), spårvagn och Regementsgatans utbyggnad förkortades avståndet. Även den övre medelklassen, grosshandlare och industrientreprenörer, började flytta ut och byggde sig bastanta men eleganta och påkostade "sommarvillor".


Rikard Smitt övergick sedan till att berätta om några av de familjer som bott på Fridhem. Tobaksfabrikören Karl Kockum byggde i början av 1900-talet villan Breidablick på Linnégatan med perfekt utsikt över Öresund. In i huset flyttade  sedermera industrimannen och riksdagsmannen Nils Winkler.

Släkten Wahlgren, som i många år ledde Sydsvenskan, bodde på Fridhem, liksom den förmögne grosshandlaren Hedberg. Den kände kulturmannen Gunnar Faxe såg till att Ribersborgsstranden byggdes ut. Sockerbolagets Max Engeström uppförde med hjälp av en tysk arkitekt en villa i två våningar med 40 rum, Fridhemsborg. Efter Engeströms död iordningställdes ett antal lägenheter i huset. Senare övertogs det av förläggaren Einar Hansen.

Familjerna Wehtje och R F Berg (Skånska cementgjuteriet) byggde också "sommarvillor" på Ribersborg. Änkefru Bertha Gadde, gift med advokat Nils Gadde, lät på 1910-talet uppföra det hus som så småningom Zlatan Ibrahimovic och sedan ishockeyspelaren Carl Söderberg förvärvade.

Men var kommer sjörövaren in? Jo, Felix von Luckner var tysk adelsman och sjöofficer. Under det första världskriget lyckades han med det tremastade segelfartyget Seeadler sänka ett stort antal fiendeskepp. Besättningarna skonades och sattes i land på karibiska öar. Efter kriget gifte han sig med Ingeborg Engeström, dotter till den ovan nämnde Max Engeström, och flyttade in hos henne på Fridhemsborg. Hitler ville använda honom även i det andra världskriget, men von Luckner stannade i Malmö livet ut.

Text: Olle Fridberg