Thomas Rosendal:

Fader Gunnar - Min Fader

Torsdagen den 15 september 2016

Att Gunnar Rosendal (1897 - 1988) var en ovanlig präst framgick sannerligen med tydlighet när hans yngste son Thomas återgav sina personliga minnen av fadern. Han berättade kort om familjen, främst om mamma Elsa, som till skillnad från maken inte alls var intresserad av att förekomma i offentligheten eller i veckotidningsreportage. Söndagsmiddagarna vid det av Gunnar Rosendal egenhändigt designade matsalsmöblemanget i prästgården är ett levande minne för Thomas.


Thomas Rosendal illustrerade sin framställning med bilder av fadern som ung, av bokframsidor, handskrivna manuskript, veckotidningsuppslag och av den skrivmaskin från 1926, som Gunnar Rosendal skrev sina doktorsavhandlingar på. Han fick skriva två, eftersom den första inte blev godkänd. Men 1930 blev han teologie doktor.

Gunnar Rosendal var oerhört produktiv som författare och skrev bl.a. sju memoarböcker. Minnen från Osby pastorat samlade han i handskrivna krönikeböcker.

Men framför allt var han ju församlingspräst i Osby 1933 - 1962. På söndagarna stod han alltid utanför kyrkporten och hälsade gudstjänstbesökarna välkomna till högmässan och tog alla i hand. På sin gamla King-cykel tog han sig fram på sockenbudsbesök till församlingsbor, som inte kunde komma till kyrkan.

I slutet av 1940-talet började Gunnar Rosendal fundera på att bygga sin egen kyrka, stiftelsen Gratia Dei, där han skulle få föra fram sina tankar om en högkyrklig väckelse. För att samla in kapital till kyrkbygget ställde han upp på en lång rad tillställningar som invigningar, luciatåg, veckotidningsreportage och möten med kändisar som Little Gerhard och Anitas Ekberg.. Hans humor, vinnande sätt och lättillgängliga personlighet gjorde honom känd och populär i vida kretsar.

1950 invigdes kyrkan Gratia Dei i Kristianstad, inte i Osby som han hade tänkt. Byggnaden i form av ett runt kapell med altaret i mitten ritades av arkitekten Peter Celsing.

Mot slutet av sitt liv drabbades Fader Gunnar av cancer och avled på annandag jul 1988. Gratia Dei finns kvar, och Gunnar Rosendals namn lever, inte minst i form av namnet på ett Pågatåg.

Referat: Olle Fridberg