Diagnoser som diskuteras

 

Fredagen den 12 maj 2017 

Restaurang Översten.

Här har vi fått Jörgens föredrag i power point. Tyvärr så fungerade inte Överstens projektor.

Specialerbjudande:

Maila oss och du får köpa "Diagnoser som diskuteras" för endast 250 kr plus frakt, dvs ca 100 kr lägre pris än i handeln.

Efter årsmötet och ”räkfrossan” fick vi lyssna till ett föredrag av docenten i internmedicin Jörgen Malmquist, som intresserat sig för kontroversiella sjukdomar med gåtfulla och omdiskuterade diagnoser. Under många år ingick Jörgen Malmquist i Nationalencyklopedins redaktion och fungerade som expert i bl.a. medicinfrågor.

I boken ”Diagnoser som diskuteras” redogör han för det aktuella diskussionsläget. Exempel på sjukdomar som Malmquist berörde är elöverkänslighet, fibromyalgi, kronisk borrelios, laktosintolerans och celiaki, glutenintolerans.

Gemensamt för dessa sjukdomar är att läkarna inte med säkerhet kan fastställa och medicinskt bekräfta orsaken till tillståndet. Man känner inte heller till någon verksam behandling. Patienten kan då känna sig övergiven och inte tagen på allvar. Han eller hon har  ofta gjort en självdiagnos och tycker sig få bekräftelse och stöd på internet av andra som drabbats av liknande symptom.

”Experter” uttalar sig och ”aktivister” engagerar sig. Intresseförbund agerar för sina drabbade medlemmar.

Läkaren måste respektera patientens uppfattning men behöver inte dela den. Svårigheten är att ställa diagnos och föreslå en lämplig behandling.

Åhörarna visade stort intresse och engagemang och bidrog med många inlägg och frågor.


Referat: Olle Fridberg