ÅRSMÖTE

Tisdagen den 20 april 2021

DIGITALT Zoom-möte

Några korta kommentarer:


Vi är idag 130 betalande medlemmar.
Det verkar som om flera avvaktar utvecklingen, dvs betalar avgift när det är dags för fysiska möten. Samtidigt kan konstateras att vi trots pandemin hade åtta fysiska möten i fjor och hittills bjudit in till tre digitala föredrag i år.


15 personer deltog i det digitala årsmötet - 39 hade på förhand tillstyrkt samtliga punkter som skulle avhandlas på mötet.

Det unika med årsmötet var, förutom att det skedde digitalt, att det inte fanns några förslag till nya styrelseledamöter eller ordförande. Vid senaste årsmöte, september 2020, påpekade jag att samtliga valdes till årsmötet 2021 och att föreningen behövde förslag på styrelserepresentanter. 


Efter att årsmötet enligt revisorns förslag givit den avgående styrelsen ansvarsfrihet valdes jag för sjuttonde gången till ordförande. 

Inger Olsson fortsätter att besvara era anmälningar och pricka av vid fysiska möten.

Även Leif hjälper till som tidigare. Dessutom har jag löfte från några att utanför styrelsen ställa upp när "det behövs". 

Årsavgiften beslöts till oförändrat 200 kr.

Margaretha Rasmusson, P-G Röjner  och Olle Fridberg avtackades med vars ett särtryck signerat av respektive konstnär: Mariana Manner, Peter Hahne och Olav Christoffer Jenssen.

Därefter tackades revisor Ann-Britt Elvstad med en flaska bubbel och Inger Olsson fick en Piraten-flaska som tack för årets tjänster.Jag ser fram emot att höra från er, och tackar för de mail, brev och telefonsamtal jag fick före årsmötet. Framför allt hoppas jag att vi snart kan ses även fysiskt.

Föreningen kommer att aktivt fortsätta ännu ett år!


Kaeth Gardestedt

omvald ordförande den 20 april 2021                        Protokoll från Årsmötet klicka här >>>