Tisdagen den 12 mars 2019

ÅRSMÖTE

I närvaro av 79 medlemmar omvaldes Kaeth Gardestedt till ordförande vid årsmötet.

Styrelsen består nu av Olle Fridberg, Inger Olsson och Sally Sandberg sedan tidigare samt nyvalda Kent Nykvist, Margaretha Rasmusson och P-G Röjner.

Anita Eriksson avtackades för sina år som sekreterare.

Ett speciellt tack framfördes till Karin Lavesson som under två olika perioder ställt upp som skattmästare då föreningen plötsligt blivit utan den funktionen.

Årsmötet följde revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Årsmötet utsåg, med acklamation, Sven Adamsson till hedersledamot som uppskattning för hans arbete med olika researrangemang.

Årsmötet tog beslut om oförändrad medlemsavgift för 2020, 200 kr/ person


Klicka här och läs det totala årsmötesprotokollet.