Nils Ferlin och Jens August Schade

Lördagen den 22 april

På restaurang Margaretapaviljongen i Pildammsparken  stod de båda bohempoeterna Nils Ferlin och Jens August Schade i centrum.

Diktaren och bokförläggaren Asger Schnack inledde genom att första timmen entusiastiskt tala om dansken Jens August Schade, kallad "Den lyse digter", som skrev en räcka erotiska dikter, men även romaner av vilka "Människor möts och ljuv musik uppstår i hjärtat" nog är den mest kända.

Om Nils Ferlin berättade litteraturprofessorn och tidigare ordföranden i Nils Ferlin-sällskapet Jenny Westerström, som även skrivit en biografi över diktaren. I anslutning till hennes föredrag bjöds det på visor med text av Ferlin.Ett arrangemang i samarbete med Dansk Svenskt Författarsällskap