KANELBULLENS DAG 

med återblickar på ett

händelserikt liv 

den 4 oktober 2021

      (2 sidor)

I förra seklets, ja millenniets, sista år fick kanelbullen en egen dag.

En dag fylld av nostalgi, av barndomsminnen. En dag med afrodisiaka dofter. En dag fylld av omtanke.

En dag som snabbt spreds över världen.

Den föddes den 4 oktober 1999, på Internationella Barndagen.

Olle Fridbergs referat:

Den här dagen var Kaeths egen.

Hon började med en foto-kavalkad över 1900-talets första hälft till 59 då Hembakningsrådet bildades för att hålla vår fina tradition med just hembakning vid liv.

Kaeth berättade om Kanelbullens dag och dess historia. Som projektansvarig på Hembakningsrådet på 1990-talet arbetade hon för att få folk att baka hemma. När Hembakningsrådet skulle fira sitt 40-årsjubileum 1999 kom tanken upp att ge kanelbullen en egen dag. Ingen trodde på idén, men Kaeths envishet segrade. Den 4 oktober 1999 firades Kanelbullens dag för första gången och har sedan dess blivit en tradition som även namngetts i  våra officiella kalendrar.

Kaeth arbetade hårt för att sprida kunskap om Kanelbullens dag. Hon samarbetade med hushållslärarna och fick skolbarnen att baka bullar den dagen, hon talade för föreningar av alla de slag, hon ordnade bullbak på flera IKEA, idén spreds via TV och matlagningsprogram.

Genom kontakter runt om i världen spreds denna goda dag, hjälp fick hon av Svenska Kyrkan i Utlandet. Tanken var ju att visa på den omtanke som ligger i att baka och bjuda på kanelbullar.

Bagare "togs på sängen", och har fått sälja extra många bullar den 4 oktober. Uppskattningsvis 8 millioner kanelbullar säljs den här dagen, en fantastisk tillgång för bagerinäringen som de fått nästan "till skänks".

Kaeth har instiftat KanelbulleAkademien i syfte att få bagarna att avsätta en slant per såld kanelbulle den 4 oktober. En betydande summa skulle det kunna bli, vilken skulle användas till någon behjärtansvärt för barn - den 4 oktober 1999 var Internationella Barndagen och anledning att just det datum valdes. 

Kaeth illustrerade framställningen med bildkollage och korta filminslag.

Klicka på bilden för rosa-bulle-film

Britt Hedberg som bakat kanelsnäckor till kvällen avtackades med böckerna Bakgrunder och Kalle Bagare får en idé samt ett förkläde.