Onsdagen den 22 september

Charlotte Röing:

Nils Werngren -

Pionjär på de sju haven

Innan vi fick lyssna till Charlotte Röings föredrag, efter en god skeppargryta med torsk, kaffe och maffigt wienerbröd, framträdde medlemmen Christer Sylwander med en kort presentation av en läsupplevelse som berört honom. Han berättade om nobelpristagaren 2017 Ishiguro och hans bok Klara och solen, som han varmt rekommenderade, liksom författarens omtalade bok Återstoden av dagen. Christer uppmanade andra medlemmar att dela med sig av sina läsupplevelser, och Kaeth påminde om föreningens läsecirkel.

93089CCC-EBF4-414B-ABDB-06E20FCB93B4_1_105_c
C98BF3A5-14A3-49B7-9431-9D9C973EAB86_1_105_c
7E3C4E79-E976-4683-BDA7-8CDE3EA1D5E9_1_105_c
78328BC9-226F-47E5-AE1F-2266BD2F4D6B_1_201_a
384FC62A-D115-44DB-9DFC-7C5392357F70_1_201_a
2CE0B96C-C2C4-44C3-9DA6-044196B06D9D_1_201_a
E430E174-1BB5-4221-A863-9D7C18EB7F40_1_105_c
0A7847FD-1A57-414C-B0CC-CC10F64098F4
628F575D-5980-49B4-8254-86B0845C3766_1_201_a
F2A3739C-3C15-435A-A3E8-138B3B2565F2_1_201_a
7818EE8E-F458-4EA6-BAE0-6FB6C80757DC_1_201_a
E81B952F-EBA9-4D9F-9FC0-E45436FFE0EE_1_201_a

Nils Werngren var Charlotte Röings farmors morfar. Charlotte hade redan som liten hört sin farmor berätta om Nils Werngrens äventyrliga liv. När farmodern gick bort rensades vinden och loggböcker, brev och anteckningar kom åter i dagen. Charlottes pappa hade redan skrivit en bok om de första världsomseglingarna, men i sin nya bok ville hon dokumentera flera av resorna.

 

Nils Werngren föddes i Malmö 1815.Hans far var sjökapten, och efter en kort skolgång på Malmö Latinskola gick Nils också till sjöss, till en början som skeppsgosse på faderns skuta. Efter skepparexamen 1839 och en resa till Portugal flyttade han till Stockholm och fick kontakt med handelsmannen och redaren Carl Fredrik Liljevalch. Han erbjöds som 24-åring befälet på brigantinen Mary Ann sedan en kapten Ringman avslöjats som bedragare och fråntagits befälet. Med Mary Ann seglade han till England för att avyttra lasten av bl.a. havre. Affären misslyckades och  Nils fick order om att segla vidare till Australien och sälja lasten. Med en besättning på endast nio man seglade han i väg. På Kap Verdeöarna lade han till för att fylla på med proviant och färskvatten. Efter ytterligare 89 dagar kom man fram till Tasmanien och sedan Sydney. Där förundrades man över att det lilla fartyget, knappt 25 meter långt, hade seglat ända från Europa. Den svenska flaggan kände man inte till. I Sydney lyckades Werngren sälja hela lasten.

Ny last blev kol, som skulle skeppas till Valparaiso i Chile. Rederiet i Stockholm  visste ingenting om denna resa; den tidens förbindelser var långsamma. Trots stormar och sjuka besättningsmän lyckades han på 75 dagar ta sig fram till Valparaiso, där han lossade lasten. Under tiden i Sydamerika fyllde han 25 år.

Han rundade Kap Horn och seglade tillbaka till England med kopparmalm i lasten, fyllde lastrummet med salt och återvände till Stockholm. Den första världsomseglingen under svensk flagg hade fullbordats utan att det var avsikten. Resorna gav god ekonomisk utdelning och väckte stor uppmärksamhet.

1841 fick han befälet på en ny båt, Bull, och gjorde med den två långa resor och kom till platser som inte besökts av européer. Den tredje resan gick till Tahiti.

1846 kom han tillbaka till Malmö och träffade danska Anne Susanne, som han gifte sig med. Werngren gjorde sedan flera resor till Sydamerika och Australien och klarade överfarterna utan att förlisa någon gång.

Charlotte visade bilder på föremål som Nils Werngren fört hem från olika delar av världen och som finns på museer i bl.a. Lund och Stockholm.


Text: Olle Fridberg

Foto: Tage Zeeberg