Profiler - litterära och andra - i ett Malmökvarter


8 november 2016

Lika väl som en stad har sin historia har de olika kvarteren i staden sin. Kvarteret Lorens Bager vid Drottningtorget i Malmö har intresserat den förre ekonomijournalisten Lars Ramklint, som sedan 25 år tillbaka bor där med sin hustru.

År 1668 fick bagaren Boerge Joenson Bager köpebrev på husen vid Österport. Under lång tid kom släkten Bager sedan att sätta sin prägel på kvarteret. Haqvin Bager, nationalekonom, kreativ affärsman och kontroversiell versmakare, blev på 1700-talet stadens störste skattebetalare. Hans sonson Lorens Isak Bager, köpman och riksdagsman, bodde hela livet i kvarteret. Vid sidan av Frans Suell anses han ha haft störst betydelse för utbyggnaden av Malmö hamn.

En annan profil i kvarteret var handlanden August Möller, först sjöman, sedan pantlånare och redare. Som sådan ägde han bl.a. segelfartyget Amalthea, känt som logementsfartyg för strejkbrytare och utsatt för ett attentatsförsök 1908. Han blev mycket förmögen och byggde flera hus i centrala Malmö, bl.a. det Möllerska huset vid Drottningtorget, som stod klart 1907. Bland hyresgästerna fanns läkaren och ornitologen Paul Rosenius, kamrat med Axel Wallengren ("Falstaff, Fakir"), och Hans Svensson Hermod, han med korrespondensinstitutet.

En godsägare Petersson från Växjö köpte halva kvarteret Lorens Bager då det splittrades 1917. Han betalade 700 000 kronor och sålde det samma år för 900 000 kronor till hyresgästerna, som bildade en bostadsförening upa. vilket 1932 när nya lagen kom blev bostadsrättsförening. En kommitté bestämde priset för de olika lägenheterna.

Matthandlaren Jean Nessim startade efter den baltiska utställningen en mattaffär vid Stortorget. Sonsonen Jaques Werup har i flera böcker berättat om sin familj och sin uppväxt i kvarteret. Bland andra nutida invånare kan nämnas Kaj och Lars Braw med barnen Monica Braw och Christian Braw.

Referat: Olle Fridberg

En av profilerna i Lars Ramklints föredrag var författaren, ornitologen och läkaren Paul Rosenius. Han bodde i  50 år i "Miljonpalatset" vid Östergatan.

Här i mitten omgiven av studentkamraterna i diskussionsklubben De unga gubbarne(DUG)

Birgit Carp ("Git Gay") bodde ett tag i huset, nu bor krögaren Lars Hector där. Han var god vän med Anita Ekberg och medverkade till att hon 2013 kom till Malmö och invigde Boulebaren i husarernas gamla ridhus/vagnhall vid Drottningtorget. Själva torget används i dag mest till parkering, loppisar och Bondens egen marknad.