Musikhögskolans symfoniorkester

Rosenbergssalen i Malmö

28 september 2019

För våra medlemmar hade jag reserverat platser till Musikhögskolans lördagskonsert i Malmö. Flera kom, givetvis för att lyssna till orkestern som totalt består av drygt 100 studenter, vilka med stor entusiasm, glädje och seriositet uppträder inför publiken.

Ett annat skäl var att konserten inleddes med Elfrida Andrées konsertuvertyr i D-dur; en fin uppvärmning inför vår kommande föreläsning av Eva Öhrström. Därpå följde Maurice Ravel: Gåsmor (Svit) och efter pausen Ludwig van Beethoven: 5:e symfoni i ett intressant utförande.

En fin eftermiddag med musik framförd av duktiga musikanter under ledning av dirigenten Anu Tali, född i Tallin som studerat till dirigent vid konservatoriet i St Petersburg och *Sibelius Akademien i Helsingfors.

Tage Zeberg fotograferade under konserten. Vill du lyssna till några minuter av inledningsuvertyren,som jag spelade in, klicka här.      Kaeth Gardestedt