ÅRSMÖTE 14 mars 2022

Prick 17.30 hälsade Kaeth ett drygt 50-tal medlemmar välkomna till Årsmötet. Dags att avsluta ännu ett år med flera aktiviteter trots pandemi och till skillnad från andra föreningar som tagit paus.


Till mötesordförande valdes Kaeth Gardestedt och till mötessekreterare Anita Ericsson.

Krister Nilner utsågs till justerare.

Verksamhetsberättelsen visades på skärmen och lästes upp, en verksamhet som positivt kommenterades av Margareta Appel.

Leif Persson läste upp revisionsberättelsen varefter Balans- och Resultaträkningen granskades och en spontan applåd tillägnades den anonyme sponsorn av bidrag till stipendiet. Ordföranden påtalades bokföringsproblemen med alla ändringar med restriktioner, på- och anmälningar, varpå årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

Dags för val av styrelse.

Ordförande (för 18e året): Kaeth Gardestedt

Ledamöter för 2 år:Anita Ericsson, Weine Fransson, Desirée Ljungberg. För 1 år: Olle Fridberg och Tage Zeberg

Suppleanter för 1 år: Inger Asker, Leif Gardestedt och Inger Olsson.

Omval av revisor Ann-Britt Elvstad och som suppleant Leif Persson..

Liksom tidigare är styrelsen valberedning. Och som flera år tidigare behålls årsavgiften 200 kr även 2023.

Härmed var dagordningen genomgången och ordförande Kaeth tackade för förnyat förtroende samtidigt som hon uppmanade den som känner för att t ex planera någon utflykt är välkomna med förslag.

Foto: N-O Lavesson

Stadgar för Litteraturens vänner i Skåne

 

§1 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att sprida kunskap om litteratur och övrig kultur.