På söndagseftermiddagen var vi tillbaka på Annebergsgårdens restaurang, nu i ny regi och i uppfräschad lokal. För att fira återkomsten överraskade vi med en liten flaska bubbel att skåla med. Scones och snittar serverades och till kaffet bjöds goda kanelbullar. Kaeths upptagning från Musikhögskolans konsert den 28/9 med ett verk av Elfrida Andrée ljöd i högtalarna.

Så började Eva Öhrström berätta om musikpionjären Elfrida Andrée. Den 8 mars 2017 ingick hon i ett föredrag av Stefan Sandberg om färgstarka och orädda men bortglömda kvinnliga pionjärer.

Professor em. Eva Öhrström, som forskat om kvinnors musicerande och skrivit biografin ”Elfrida Andrée. Ett levnadsöde” berättade initierat om Andrées liv och verksamhet.

Elfrida Andrée föddes 1841 i Visby och växte upp där. Den första musikundervisningen fick hon av fadern, provinsialläkaren.

Som 14-åring flyttade hon till Stockholm, till sin äldre syster Fredrika, hovsångerska och gift Stenhammar.

Elfrida tog organistexamen 1857 som privatist, eftersom den normala utbildningen ej var avsedd för kvinnor. Hon ”skrev till kungs” och kämpade för ett lagförslag att kvinnor skulle få bli kyrkoorganister, så som de kunde i bl.a. England.

Elfrida utbildade sig också till telegrafist och blev landets första kvinnliga sådan. Hon studerade komposition och fick 23 år gammal första pris för en pianokvintett. Men hon togs emot med tystnad av sina manliga kolleger.

1867 blev tjänsten som domkyrkoorganist i Göteborg till ansökan ledig. Elfrida konkurrerade med sju manliga organister och fick tjänsten. Med den följde en hög lön. Hon skulle spela under söndags-gudstjänsterna, vid fyra tillfällen mellan klockan 8 och 20. Hon var chef för två orgeltrampare och skulle underhålla orgeln och stämma piporna. Men vardagarna var lediga, och då ägnade hon sig åt att undervisa kvinnliga organister och åt att komponera. Hon lärde sig att dirigera och fick bl.a. leda en militärorkester i Göteborg.

Elfrida Andrée blev väl mottagen i det göteborgska kulturlivet. I regi av Göteborgs arbetarinstitut ledde hon 800 s.k. folkkonserter. Hon gav också konserter på domkyrkoorgeln och ledde flera körer.

Elfrida Andrée ville leva ett fritt liv och bli jämställd med männen i musiklivet. Hon gifte sig inte, eftersom hon då skulle bli underställd en man och förlora sin självständighet.

Flera av Elfridas verk framfördes trots att hon motarbetades av manliga kompositörer och kritiker. Operan ”Fritiofs saga”, med libretto av Selma Lagerlöf, uppfördes endast i delar under hennes livstid men den 8 mars i år kunde man uppleva den på Göteborgsoperan, redigerad av Anders Wiklund.

På senare tid har det gjorts inspelningar som finns att tillgå på CD, och föredraget illustrerades med korta avsnitt av flera verk.

Text Olle Fridberg.    Fotot: Tage Zeberg

Elfrida Andrée –

okänd kvinnlig pionjär

i svenskt musikliv

söndagen den 6 oktober 2019 kl 16.00