Sixten Nordström:

Mitt år på Malmö Stadsteater och med Ingmar Bergman

Sixten Nordström, musikdirektör och känd musikprofil, gästade oss på onsdagskvällen den 6 april 2022.

Följande ämnet för föredraget sågs vi denna gång på Operagrillen. Röd lykta = fullsatt!

Efter goda Wallenbergare och kaffe med kaka berättade Sixten hur han som 21-åring anställdes på teatern.

Sixten inledde med att kortfattat berätta om Stadsteaterns tillkomst, hur den

byggdes under kriget och invigdes 1944, och  hur den komatt bli gemensam

för talad teater och opera- och operettföreställningar.
Han talade om svårigheterna med att fylla den väldiga scenen med tal och sång.

Endast på tisdagar släpptes ensemblen in för repetitioner på stora scenen.

Inga mikrofoner fanns, och man hade problem med akustiken.

Sixten Nordström fortsatte med att berätta om sin väg till anställningpå teatern. 

Han tog studenten 1957 på Malmö Latinskola menstuderade redan under

skoltiden vid Musikkonservatoriet i Malmö.

Fickpengar fick han bl.a. genom att resa käglor på en bowlingbana

och spela med olika dansorkestrar.

1958 blev Lars Levi Laestadius chef för teatern. Sixten erbjöds anställning som

repetitör med solisterna, kören och baletten. Ett problem med kören var att bara hälften kunde läsa noter.

 

1952 hade Ingmar Bergman kommit till Malmö stadsteater som regissör och konstnärlig ledare. När Sixten 1958 kom till teatern fick han arbeta med den dubbelt så gamle IB på den dramatiska sidan. Med Ingmar Bergman knöts flera av den tidens stora skådespelare, som Bibi och Harriet Andersson, Max von Sydow och Gunnar Björnstrand,  till ensemblen. Sixten fick uppleva en intensiv tid på teatern. Han berättade om Bergmans arbetsmetoder, om noggranna kollationeringar, repetitioner som skulle börja  prick klockan 10, om IB:s stränga krav på medarbetarna, om raseriutbrott och härskartekniker. Det var fascinerande att kunna träffa på de berömda skådespelarna i kantinen under pauserna, sade Sixten.

Vid den tiden var det vanligt  på operapremiärer att publiken kom uppklädd i frack och långklänning. Bergman kom som vanligt i säckiga byxor, kofta och gympadojor. Vid föreställningens slut smet han kvickt ut ur salongen. En av de många hustrurna, Käbi Laretei, fick honom att klä sig bättre, t.o.m. i smoking.

Efter Bergmanepoken gjorde Sixten lumpen. Den nye teaterchefen Gösta Folke erbjöd honom därefter fortsatt jobb som repetitör, men Sixten kunde meddela att Malmö Borgarskola lockade med högre lön som musiklärare, så hangick dit. I fortsättningen arbetade han vid sidan av musiklärarjobbet som musikkritiker på tidningen Arbetet.

Sixten sade sig vara stolt över sin tid på Malmö stadsteater.

Som avslutning spelade han bl.a. ett stycke ut ”Glada änkan” på flygeln.

Referat: Olle Fridberg.  Foto Tage Zeberg m.fl.

Sixten avtackades med applåder och en flaska champagne. Kaeth uppvaktades med en blombukett för sitt oförtröttliga arbete med föreningen.