Frågan om vad som hade hänt om vi hade gjort si eller så i en viss situation i stället

för det vi gjorde har vi förmodligen ställt oss lite till mans. Forskare och journalister

har ibland roat sig med att ställa samma fråga när det gäller historiska skeenden.

Då kan man tala om ” kontrafaktisk historia eller alternativhistoria”, enligt

Wikipedia ”en litterär genre som är baserad på att historien tog en annan väg än

den gjorde. Kontrafaktisk är en vetenskaplig benämning på det mera folkliga

uttrycket ’ om inte om hade varit’.”


Vad hade hänt om … Åtta kontrafaktiska historier” är titeln på en bok från Historiska media, där åtta historiker och journalister spekulerar kring vad som kunde ha hänt om historien tagit en annan vändning. Bokens redaktör  Kristian Gerner  var  den ene av dem som berättade för oss på torsdagskvällen, Monica Braw den andra.

Gerner, professor emeritus och Rysslandskännare, funderade kring hur Europa och världen kunde ha utvecklats om Lavrentij Berija, chefen för säkerhetstjänsten, i stället för Nikita Chrusjtjov hade tagit ledningen i Sovjetunionen efter Stalins död 1953.

Kanske hade Berija blivit ”en Gorbatjovs förelöpare” och genomfört dennes reformpolitik. Kanske hade ”en avveckling av det kalla kriget blivit möjlig” och också ”en förvandling av Sovjetunionen”. Nu gick det inte så. Berija, som en kort tid tagit ledningen efter Stalins död, detroniserades och avrättades, och Chrusjtjov grep makten.

 

Journalisten och Japankännaren Monica Braw, välkänd för oss efter flera framträdanden, var kvällens andra föredragshållare.

Hon spekulerade kring frågan om det varit möjligt att förhindra att atombomberna verkligen fälldes över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. När president Roosevelt hastigt avled i april 1945 insattes Harry S Truman på presidentposten utan att vara rätt insatt i förhållandena kring utvecklingen av atombomben.

Monica Braws tanke är att det kunde ha varit möjligt att de amerikanska forskarna, tillsammans med Niels Bohr och japanska vetenskapsmän, som naturligtvis insåg vilket förödande förstörelsevapen som konstruerats, kunde ha förmått den nytillträdde president Truman att bara låta provspränga en bomb över några avlägsna japanska öar. Därigenom skulle han ha visat japanerna, med kejsar Hirohito i spetsen,  vilket helvetesvapen han förfogade över och förmått dem att kapitulera. Men det rådet nådde aldrig fram till presidenten, och bomberna fälldes med känt resultat.

Text: Olle Fridberg

Foto: Hanne Lundström, Kaeth G

Vad hade hänt om…

 

Torsdagen den 27 april 2017