Julbockar och Staffanstoner

Den 9 december 2016 hade vi en trevlig julavslutning med medeltida Staffanstraditioner.

Paret Erik Ask-Upmark och Anna Rynefors underhöll med musik, sång, bildspel och lite bus.

Läs om kvällen genom att klicka här

Profiler - litterära och andra - i ett Malmökvarter

Den 8 november 2016 delgav redaktör Lars Ramklint oss sin forskning kring kvarteret Lorens Bager vid Drottningtorget. Här låg länge den Bagerska släktens handelsgård. Sedan byggdes i början av 1900-talet det sk "Miljonpalatset", en imponerande jugendfastighet som fyller hela kvarteret.

Vi fick höra om kvarterets historia och människorna som bott där. Ett stycke händelser och profiler som betytt mycket för staden, en del med litterär anknytning.

Läs om kvällen genom  att klicka här.

Bland sjörövare och direktörer -  en rundvandring på Fridhem.

Onsdagen den 5 oktober 2016 berättade Rikard Smitt om den del av Malmö som ligger utmed Öresund och där många kända Malmöbor byggt sina praktfulla villor, Fridhem.

Han inledde med en återblick på Malmös tidiga historia. På 1400- och 1500-talen var Malmö en av Nordens mest betydande städer tack vare sillfisket och Hansans inflytande.

Läs om kvällen genom  att klicka här.

BOK&BIBLIOTEK OCH MYCKET MERA

23-25 september 2016

Läs om vår intressanta tredagarsresa genom  att klicka här.

Fader Gunnar - Min Fader

Torsdagen den 15 september 2016 -  Att Gunnar Rosendal (1897 - 1988) var en ovanlig präst framgick sannerligen med tydlighet när hans yngste son Thomas återgav sina personliga minnen av fadern.

Läs om kvällen genom  att klicka här.


Ronny Danielsson: I huvudet på en regissör

Ja, vad kan finnas i ett huvud som Ronny Danielssons, vår kände malmöitiske regissör?. Söndagen den 28 augusti 2016 fick vi en del svar.

Läs vad Ronny berättade genom  att klicka här.


Detta hände hösten 2016